Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteśmy gotowi na obsługę JPK
(Jednolity Plik Kontrolny)

Jesteśmy gotowi na obsługę JPK
(Jednolity Plik Kontrolny)

Nasza oferta

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie:

1. Obsługi małych i średnich przedsiębiorstw:

     Prowadzenie spraw księgowo finansowych:

 • ewidencja księgowa dokumentów źródłowych prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami zawartymi w Ustawie o Rachunkowości (UoR),
 • ewidencje podatkowe prowadzone zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie do Urzędu Skarbowego,
 • kontrola rozrachunków z kontrahentami, sporządzanie sald,
 • prowadzenie ewidencji: VAT, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) oraz wyposażenia,
 • wykonanie zeznania rocznego obsługiwanych przedsiębiorstw,
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym w trakcie kontroli podatkowych,
 • sporządzanie wniosków kredytowych w części dotyczącej wyników finansowych,
 • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS.


    Obsługa w zakresie stosowania Prawa Pracy, umów w obrocie gospodarczym:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • tworzenie wewnętrznych regulaminów (pracy, wynagradzania),
 • urlopy pracownicze, zaświadczenia i inna dokumentacja związana z zatrudnianiem pracowników,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów gospodarczych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej np. umowa spółki cywilnej, umowa zlecenie bądź o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu i inne.
 • przygotowanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • tworzenie wewnętrznych regulaminów (pracy, wynagradzania),
 • urlopy pracownicze, zaświadczenia i inna dokumentacja związana z zatrudnianiem pracowników,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów gospodarczych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej np. umowa spółki cywilnej, umowa zlecenie bądź o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu i inne.

    

    Obsługa prac dotyczących rozliczeń płacowych oraz ZUS:

 • sporządzanie listy płac,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych PIT- 4R, PIT- 11, PIT- 40, PIT- 8AR,
 • zgłaszanie do ZUS nowo zatrudnionych pracowników,
 • obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia, sporządzanie w ustawowych terminach deklaracji rozliczeniowych i przekazywanie ich w formie elektronicznej,
 • sporządzanie imiennych raportów dla pracowników (RMUA),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 • sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy (UP),
 • sporządzanie wniosków i deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

2. Prowadzenie zapisów w Księgach Rachunkowych (Księgi Handlowe - pełna księgowość).

3. Prowadzenie zapisów w PKPiR (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów).

4. Prowadzenie ewidencji ryczałtowej; karta podatkowa.

Dodatkowo oferujemy:

   Odbór dokumentów z siedziby klienta,
   Pomoc w rejestrowaniu działalności gospodarczej.